Aktiviteter

· Mykologiveckan 2013
· Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
· Aktuellt
· Vårprogrammet 2018
· Svampresor
· Svamputställningar

Kontakt

· Bli medlem
· Styrelsen

Övrigt

· Artiklar om Stockholms svampvänner
Omvärderade svampar
· SSV Bibliotek
· Länkar

Omvärderade svampar
Öronmussling, har orsakat förgiftningsfall hos personer med nedsatt njurfunktion. Foto: Mattias Andersson
Öronmussling, har orsakat förgiftningsfall hos personer med nedsatt njurfunktion.  Foto: Mattias Andersson

Ny kunskap gör att svampar som tidigare betraktats som goda matsvampar numera är olämpliga att äta. De nya rekommendationerna gäller flera arter som kan vara onyttiga på lite längre sikt, samt vissa arter som man ska undvika att äta i onormalt stora mängder. Ämnen som är onyttiga på lite längre sikt innebär att det sker en upplagring i kroppen under hela livet. Det kan gälla cancerframkallande ämnen och tungmetaller, som kan resultera i cancer samt njur- och skelettrelaterade sjukdomar.

Särskild försiktighet bör iakttas för följande arter:
-stenmurkla (innehåller cancerogena och reproduktionsstörande ämnen -även efter förvällning i onyttiga mängder)
-gulnande champinjoner (bör ätas med måtta, kan innehålla förhöjda nivåer av kadmium som enligt denna rapport kan tas upp i kroppen tillräckligt mycket för att vara skadligt)
-riddarmusseron (rapporterade förgiftningsfall vid upprepad förtäring i stora mängder)
-öronmussling (olämplig som matsvamp, särskilt för personer med dålig njurfunktion)
-rynkad tofsskivling (bör ätas med måtta, kan innehålla förhöjda nivåer av kadmium och radioaktivt cesium, särskilt i områden som drabbades efter Tjernobylkatastrofen)

Bifogade filer
Omvärderade svampar, fördjupad information (ppt 32 KB)
 Aktuellt 
Välkomna till en gott nytt svampår med spännande föredrag önskar Stockholms svampvänner.


Läs om
barn som svampletare.
Vi välkomnar gärna barnfamiljer i vår förening!

Mer om föreningen finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift


Stockholms svampvänner stödjer uppropet Skydda Sveriges Gammelskog.

Kungschampinjon, kan innehålla höga halter av kadmium. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Kungschampinjon, kan innehålla höga halter av kadmium.

Rynkad tofsskivling, kan innehålla höga halter av kadmium och cesium. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Rynkad tofsskivling, kan innehålla höga halter av kadmium och cesium.

Stor riddarmusseron, har orsakat förgiftningar vid upprepad förtäring. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Stor riddarmusseron, har orsakat förgiftningar vid upprepad förtäring.

Stenmurkla, innehåller cancerogena och reproduktionsstörande ämnen. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Stenmurkla, innehåller cancerogena och reproduktionsstörande ämnen.

© 2018 Stockholms Svampvänner. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]