Aktiviteter

· Mykologiveckan 2013
· Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
· Aktuellt
· Vårprogrammet 2018
· Svampresor
· Svamputställningar

Kontakt

· Bli medlem
· Styrelsen

Övrigt

· Artiklar om Stockholms svampvänner
· Omvärderade svampar
SSV Bibliotek
· Länkar

SSV Bibliotek
För att få låna från biblioteket krävs att du är medlem i Stockholms svampvänner. För mer information kontakta Mattias Andersson

Fetmarkerade titlar kommer att sparas i biblioteket och resten kommer att säljas under mykologiveckan i Stockholm 2013.

A

Aftonbladet och Dagen. (utgivare). Svampkarta (Generalstabens lit. anstalt) med beskrivning "Våra svampar och deras användning i hushållet".1909.48 sid. Aftonbladet, Stockholm. [AC]

Aftonbladet och Dagen. (utgivare). Svampkarta (A. Börtzells Tr. AB Stockholm) med beskrivning "Våra svampar och deras användning i hushållet" 1909. 48 sid. Aftonbladet, Stockholm. [AC]


Andersson K. Svamparnas värld. Ett spännande stycke ekologi. 1977. 47 sid. Illustr. i färg och svartvitt. LT:s förlag. [AC]

Andersson O. Larger Fungi on Sandy Grass Heaths and Sand Dunes in Scandinavia. - Botaniska Notiser, suppl. vol. 2:2. 1950. 89 sid + 9 pl. Svartvita foton. [NL]

Andersson O. Lömskt och läckert. 1969. 105 sid. 122 st färgfotografier. Bokförlaget Corona, Lund. [AC]

Ainsworth & Bisby´s. Dictionary of the Fungi. 6.e uppl. 1971. 663 sid.

Alessio C. L. - Inocybe.- I conographia Myclogica. - (Bresadola) nr:29.
Suppl.nr:3 1980, Bunden, 367 sidor.

Arnolds E. & M. Noordeloos. New, Rare and Interesting Species of Entoloma. 1981. 30 arter avbildade i färg (akvareller), teckningar av mikrodetaljer.

Fungorum Rariorum Icones Coloratae XII. [LÅ]

Arrhenius J. Nordens matsvampar. 165 sid. Efter W. Robinsson, 2:a uppl 1881. Teckningar. [AC]

Arx J. A. o E. Müller - Die Gattungen der amerosporen Pyrenomyceten.(Beitr. Krypt. Fl. Schweiz.), 1954 häftad 434 sidor, (1981,204:-)

Arx J. A. von. The Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture. 1981. 3.e uppl. Bunden. 424 sid. (495:-)

B

Baral H. O. & g. J. Kriegelsteiner. Inoperculate Discomyzeten.
Se Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 6: 1-160. 1985

Barnett H. L. o B. B. Hunter. - Illustrated Genera of Imperfect Fungi.1972, Spiralrygg, 5 + 241 sid. Svartvita teckningar (1983, 155:-)

Barnett H. L. Illustrated Genera of Imperfect Fungi.1960.
Spiralrygg, 3 + 225 sid. Svartvita teckningar. [NL]

Bell A. Dung Fungi, an illustrated guide to coprophilous fungi in new
zeeland. 1983. 14 sid.Victoria University press. A-4 format, ring-rygg. [NL]

Benjamin R. K. The Merosporangiferons Mucorales. (Bibl. Mycol.)
Reprint 1967. Häftad. flera uppsatser, ca 180 sidor. (1983, 196:-)

Bigelow H. E. North American Species of Clitocybe. Part I. 1982,
bunden, 213 siodor, 102 figurer. (1982. 399:-)

Bigelow H. E. North American Species of Clitocybe Part II. Nova Hedwigia. 1985. Bunden. 471 sid., 204 fig. (sv/v foton och teckningar). (1986 612:-)

Bon M. The Mushrooms and Toadstools of Britain and North-western Europe. 1987. Häftad. 352 sidor, 1200 färgbilder. (1988, 141:-)

Branderud, Lindström, Marklund,Melot & Muskos. Cortinarius. Flora
Photographica. 1989. Ringpärm. 38 sid +60 färgplanscher med text.

Breitenbach J. & F. Kränzlin. Pilze der Schweiz. Band 1. Ascomyzeten. 1981. Bunden.
313 sid, 390 färgbilder, 390 mikroteckningar. (1981 400:-)
Band 2. Nichtblätterpilze. 1986. Bunden. 416 sid., 528 färgbilder,528
mikroteckningar.

Bresadola G. Fungi tridentini novi vel nondum delineati. 1976.
107 sid. färgteckningar. Edizione Agricole. Bologna.


British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Henderson D. M., P. D. Orton & R. Watling: Introduktion. 1969. Edinburgh. HMSO. 58 sid. Streckteckningar. [LÅ]

1. Watling R.: Boletaceae: Gomphidiaceae: Paxillaceae. 1970. Edinburgh. HMSO. 125 sid. Streckteckningar. [LÅ]

2. Orton P. D. & -R. Watling: Coprinaceae Part 1: Coprinus. 1979. Edinburgh. HMSO. 149 sid. Streckteckningar. [LÅ]

3. Watling R.: Bolbitiaceae: Agrocybe, Bolbitius & Conocybe. 1982. Edinburgh. HMSO. 139 sid. Streckteckningar. [LÅ]

4. Orton P. D.: Pluteaceae: Pluteus & Volvariella. 1986. Edinburgh.
99 sid. Streckteckningar. [LÅ]

5. Watling R. & N. M. Gregory: Strophariaceae & Coprinaceae pp. 1987. Edinburgh. 121 sid. Streckteckningar. [LÅ]

Broch I. & B. Johnsen Svamp-som gift, drog och medicin i magi, sex och religion.1988. (övers. M. G. Nettelbladt), 158 sid. Illustr.i färg och svartv. Rabén och Sjögren,Stockholm. [AC]

Bruchet G. Contribution a lÈtude du Genre Hebeloma (Fr) Kummer;Partie spéciale. Bull. Soc. Linn. Lyon 39, Suppl. 6. 1970. Häftad. 132 sid.

Bruhn H. Minna och Manni. (övers. L. Kellberg, illustr. S. Hartmann) 1.a uppl. 1984. 22 sid. Färgillustr. Carlsen if. 3,50 kr. [AC]

Brögger W. Mördaren plockar flugsvamp. 1958. 209 sid.
Wahlström & Widstrand, Stockholm. [AC]

Bülow W. Svampar. 1917. 268 sid. 111 svartvita fotografier. 3:e uppl. CWK Glerups. Lund.[AC]

Bülow W. Bülows lilla svampbok. 1939. 142 sid. Svartvita fotografier. C W K Gleerups förlag, Lund. [AC]


C

Capelli A. - Agaricus L.: Fr. ss. Karsten, (Psalliota Fr.). 1984, bunden, 558 sidor.(1984, 617:-)

Cetto B. Der grosse Pilzführer.
Band 1, 1979,bunden (5:e upplagan) 669 sidor, 382 färgbilder.
Band 2, 1979, bunden (2:a upplagan) 729 sidor, 467 färgbilder.
Band 3, 1979, bunden 635 sidor, 416 färgbilder.
Band 4, 1984, 679 sidor, 429 färgbilder. (1984, 224:-)

Clémencon H. Kompendium der Blätterpilze: Clitocybe. Se Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie 5: 1-68. 1984.

Cooke W. B. - The Cyphellaceous Fungi. A Study in the Porotheleacea. (Beih. Sydowia), år ?. Häftad, XV+ 144 sidor.

Cortin B. Svampalfabet. 1942. 23 sid., en svamp i svartvit teckning per sida.AB Magn. Bergvalls Förlag, Stockholm. [AC]

Cortin B. Svampplockarens handbok. 3:e uppl. 26-35 tusendet. 1951. 351 sid. Svampar avbildade i svartvitt och några i färg. Saxon och Lindströms förlag, Stockholm. [AC]

Cortin B. Första svampboken. 1952. 64 sid. 80 svampar avbildade i färg, svartvita teckningar.
AV Carlssons Bokförlag AB. [AC]

Cortin B. Svampar i färg. 1:a uppl. 1956. 240 sid. 343
svampar avbildade i färg. Almqvist & Wiksell, Stockholm. [AC]

Cortin B. FIBs svampbok


D

Dahl E. & H. Krug. Macrolichens of Denmark, Finland, Norway and Sweden. 1973. Bunden. 185 sid. Sv/v teckningar.

Davidsson S. Våra svampar och deras användning i hushållet. Ny reviderad uppl. 1936. 48 sid. AB Kungsholmens bokhandel, Stockholm. [AC]

Dennis R. W. G., P. D. Orton o F. B.Hora. New Check List of British
Agaricus and Boleti. (Bibl. Mycol.). Reprint 1974, häftad. 224 sidor.

Dennis R. W. G., British Ascomycetes. 2:a uppl. 1978, bunden, 585 sidor, 44. planscher. G. Cramer (974:-).

Dähncke R. M.o S. M. Dähncke. 700 Pilze in Farbfotos. 1980
(2:a upplagan),bunden 686 sid.


E

Eckblad F. - E. The Gasteromycetes of Norway. Reprint från Nytt Magasin for Botanikk. Vol. 4. 1955. 86 sid. Foton av torra svampar och teckningar av mikrodetaljer. [NL]

Eckblad F-E. Soppgeografi. 1981. 168 sid. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsö.

Eckblad F-E. Soppökologi. 1978. 158 sid. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsö.

Einhellinger A. Die Gattung Russula in Bayern. (Bibl. Mycol.), 1987 häftad 311 sid (1987 186:-)

Eliasson U. Myxomyceter i Göteborgs Botaniska Trädgårds Naturpark. 1976. 76 sid. 40 st färgfotografier. Göteborgs Botaniska Trädgård. [AC]

Ellis M. B. Dematiaceous Hyphomycetes 1971. Bunden, 608 sid, 419 fig. Commonwealth Mycological Institute (1983, 334:-)

Enderle M.o J. Stangl. 4 Beiträge zur Kenntnis der Ulmer Pilzflora:
Risspilze (Inocyben). 1980 - 81. Häftad. 90 sidor. (45:-)

Engel H. Dickröhrlinge. Die Gattung Boletus in Europa. 1983. Häftad. 157 sid, 38 färgplanscher. (1983 172:-)

Engel H. Rauhstielröhrlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. 1978. Häftad. 58 sid, 18 färgplanscher. (107:-)

Erb B. & W. Matheis. Pilzmikroskopi. 1983. Bunden, 166 sid. 135 färgfoton. Kosmos. (1983, 243:-)

Eriksson J., K. Hjortstam & L. Ryvarden. The Corticiaceae of North Europe. 1984. vol. 7. (Schizopora-Suillosporium.) Fungiflora A/S, Oslo. (LÅ]

Eriksson O. The families of bitunicate Ascomycetes. Opera Botanica 60, 1981. Häftad 220 sid.

F

Favre J. Materiaux pour la flore cryptogamique suisse. 1948.
228 sid. 6 planscher. Imprimerie Büchler & Cie, Berne.

Ferdinandsen C & Winge Ö. Mykologisk eksursionsflora. 1928.
318 sid. H. Hagerups Vorlag. Köbenhavn.

FIB:s bok om svampar och annan gratismat. (B. Cortin) 1943. 71 sid. 47 svampar avbildade i färg; övriga nyttoväxter i svartvita teckningar. Folket i Bilds förlag. (20:-) [AC]


Forslund B. Svamp till tusen. 1979. 153 sid. Robert Larssons förlag, Täby. [AC]

Fries EM. Systema Mycologicum vol I-II. 1994. C.A.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis A.E. Saronno.

Fries EM. Systema Mycologicum vol III. 1994.
C.A.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis A.E. Saronno.

Fries EM. Observationes Mycologicae 1994.
C.A.M.M.A.E. Confederatio Europaea Mycologiae Mediterraneensis A.E. Saronno.

Fröléns svampbok. Stockholm. 1917. 94 sid. 18 st färgplanscher. 2 ex. [AC]

Första svampboken. 1935. 86 sid. K F:s förlag, Stockholm. [AC]


G

Gams W. De fungi van nederland. Het Systeem van de fungi, tabel voor de hoofdgroepen en verwijzing naar de determinatie-werken. 1979. 115 sid., svartvita teckningar. Wetenschappelijke Mededelingen van der Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, nr: 135. (LÅ)

Garnweidner E. Svampar. Bonniers, Stockholm. [AC]

Ge inte svamparna en chans! En broschyr om mögel och fuktskador i hus utg. av Bostadsstyrelsen och Planverket. 1987. 35 sid. [AC]

Gerhardt E. Pilzführer. 1981. 326 sid. 267 st färgfotografier.
BLV Ferlagsgesellschaft, München. [AC]

Ginns J. A monograph of the Genus Coniophora (Aphyllophorales, Basidiomycetes) Opera Botanica 61 1982. Häftad, 61 sid. (45:-)

Gjaerum H. Nordens Rustsopper 1974. Häftad, 321 sid.

Graham V. O.Mushrooms of the Great Lakes Region. Odaterad reprint av 1944 års orginal. Häftad. 390 sid., 49 planscher i sv/v.

Gramberg E. Pilze der Heimat I. 1921. 82 sid. Färgteckningar. Verlag von Quelle & Meyer. Leipzig.

Gulden G.,T. Schumacher. Giftiga svampar och svampförgiftningar. 1980. 163 sid. Ca 30 st färgfotografier. LT.s förlag, Stockholm. [AC]

Gulden G., K. M. Jensen & J. Stordal. Arctic and Alpine Fungi-1. 1985. Lösbladshäfte,62 sid. Soppkonsulenten.

Gulden G., K. M. Jensen & J. Stordal. Arctic and Alpine Fungi-2. 1988
58 sid. Soppkonsulenten. (1988, 226:-)

Gulden G.Musseronflora 1969. Bunden, 96 sid.

H

Habersaat E. Schweizer Pilzflora. 296 sid. Verlag Hallweg. Bern.

Hallander H.& Å. Lindman. Svampar för alla. 1982. 66 sid. ca 50 st
färgfotografier av Å. Lindman/H. Häftad. Helsingborg AB Boktryck.

Halling R. E. The Genus Collybia (Agaricales) in the northeastern United States and adjacent Canada. 1983. Bunden. 148 sid. (1983, 209:-)

Handelssvamparna, deras kännetecken, förekomst och behandling. Handledning för svampkonsulenter och kommersiella plockare. 1975. 17 sid. Yrkesutbildningsstyrelsen. [LÅ]

Hansen L. & H. Knudsen (Ed.) Nordic Macromycetes. Vol. 2 Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales. 1992. 474 sid.Nordsvamp, Köpenhamn. (375:-).

Harmaja H. The genus Clitocybe (Agaricales) in Fennoscandia. (Karstenia, hela vol. X) 1969. Häftad. 120 sid, 168 fig.

Hartman C. Skandinaviens ätliga och giftiga svampar. 1874 (Texten hämtad från J. W. Smitts bok med samma titel), 69 sid. 82 figurer och 8 st planscher i färgtryck. EM. Girons förlag, Stockholm. [AC]

Hawksworth D. L. Mycologist´s Handbook. 1974. Häftad, 231 sid, $ 7.20

Henderson D. M., P. D. Orton & R. Watling. Agarics and Boleti:
Introduction. 1969 58 sid. Streckteckningar, färgskala. Her Majesty´s stationary Office. Edinburgh. Se British Fungus Flora. [LÅ]

Hesler L. R. Entoloma in Southeastern North America. (Beih. N. Hedw.) 1967. Häftad 196 sid, 240 fig.

Hesler L. R. & A. H. Smith. North American Species of Lactarius. 1979. Bunden 650 sid. 249 fig. (mikrodetaljer). 154 Pl. (svartvita foton).

Hesler L. R. & A. H. Smith. North American Species of Hygrophorus. Bunden 416 sid. (svartvita foton). The University of Tennessee Press. Knoxville.

Hofsten B. von & P. Holmberg. Svamp-gott? nyttigt? giftigt? 2:a
tryckningen. 1980 6 svampar avbildade i färg samt svartvita teckningar. Konsumentverket, Stockholm. [AC]

Holm Tora & M. Hamilton.Svampens tillagning och konservering 1916. 62 sid. Wahlström & Widstrand, Stockholm. [AC]

Holm Tora. Svamprätter. 1965. 78 sid.Häftad. Bonniers Stockholm
+ andra uppl. 1949 Saxon & Lindström. [AC]

Holmberg P.och G. K. Näslund. Vår svampbok. 1982. 175 sid. 47 st färgfoton. Rabén & Sjögren, Stockholm. [AC]

Holmberg P., H. Marklund, S. Muskos 20 bra matsvampar. 65 sid. Illustrerad med färgfoton och teckningar. ICA bokförlag. [AC]

Holmberg P., Marklund, S. Nya Svampboken. 1996

Holmberg P., H. Marklund, S. Muskos. Plocka svamp. 1984. Del 1, 20 sid. Del 2, 32 sid. Del 1, mest teckningar, del 2 med 14 st färgfotografier av H. Marklund. Härnöförlaget, Härnösand. [AC]


Horak E. Synopsis generum Agaricalium (Die Gattungstypen der Agaricales) (Kryptogamenflora der Schweiz) 1968. Häftad 741 sid. (1983, 446:-)

Högberg O. Flugsvampen och människan. 2003. Ole Högberg och Carlssons Bokförlag. Kristianstad.

Høiland K. Cortinarius Subgenus Dermocybe. Opera Botanica 71. 1983. Häftad, 113 sid. (1984, 150:-)


I

Ingelström E. Nordisk Familjeboks Svampbok. 1:a uppl. 1933. 112 sid. 8 st färgplanscher med akvareller av Sven Ekblom. A. B. Familjebokens förlag, Stockholm. [AC]

Ingelström E. Svampflora. 1940. 216 sid. + 64 planscher med svartvita fotografier av Axel Fors. Nordiska Rotogravyr, Stockholm. [AC]


Ingold C. T. The Biology of Fungi. 1973, 3:e upplagan. häftad. 176 sid. (40:-)

Ingold C. T. Guide to Aquatic Hyphomycetes.1975. Häftad. 96 sid. (Dec. 1983, 42:-)

Ingves G. Har du sett på svampen!. 1978. 24 sid. Färgillustrationer.
Purnell & sons, London. [AC]

Iseborg, R. Jaederfeldt, K. Svampar i Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner. Södertälje svampklubb. 1994.


J

Jacobsson S., A.&L. Stridvall. Preliminär förteckning över skivlingar och soppar i sydvästra Sverige. Sveriges Mykologiska Förening. 1987. 40 sid. (25:-)

Jahn H. Pilze die an Holz wachsen. 1979. Bunden. 268 sid. 222 färgfoton.

Jahn H Pilze rundum. Reprint 1979 (1949). Bunden. 355 sid.

Jahn H. Die Resupinaten Phellinius Arten in Mitteleuropa. (Bibl. Mycol.) Reprint 1981. Häftad. 115 sid, 61 Abb. (1982, 95.-)

Jahn H. Stereoide Pilze in Europa. 1971. Häftad. 91 sid., 41 Abb.

Jaederfeldt K. Tickboken. 2003. Sveriges Mykologiska Förening. 325 sid.

Jeppson M.Släktet Lycoperdon i Sverige. Sveriges Mykologiska Förening 1984. 48 sid. Svartvita teckningar och utbredningskartor. (30:-)

Jochum. Svamprätter. 1950. 55 sid. Wahlström & Widstrand, Stockholm. [AC]

Jülich W. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze.(Kleine
Kryptogamenflora IIb/1) 1984. Bunden. 626 sid. (1984 388:-)

K

Karlvall F. & J Eriksson. 40 svampar avbildade med färgfoton. 48 sid. 1970. (Litet häfte med spiralrygg) [AC]

Karsten PA. Finlands basidiesvampar. 1899. 186 sid +9 svartvita teckningar. Helsingfors centraltryckeri. Helsingfors.


Kaurinkoski K. Soppar och annan matsvamp.1982. 124 sid. Häftad.
LT:s förlag, Stockhom. [AC]

Kibby G. Mushrooms and Toadstools, a field guide. (Great Britain). 1979. Häftad. 256 sid. Färgakvareller. (94:-)

Kock G. Svamparnas dubbelgångare. 1935. 278 sid. Några svartvita
fotografier. Häftad. Natur & Kultur, Stockholm. [AC]


Konrad P & Maublanc A. Encyclopedie Mycologique XIV: Les Agaricales. 1948. 202 sid. Paris.

Konrad P & Maublanc A. Encyclopedie Mycologique XX: Les Agaricales. 1952. 202 sid. Paris.

Korhonen M. Svampbok. 1976. 158 sid. 100 st färgfotografier. Bonniers. [AC]

Korhonen M. Bonniers svampbok. 256 sid. 132 färgfotografier. Även svartvita illustrationer. Bonniers förlag. [AC]

Kreisel H. Die Lycoperdaceae der DDR. (Bibl. Mycol.) Reprint 1973.
Häftad. 115 sid. 21 ABB. (1983, 109:-)

Kreisel H.Pilzflora der Deutschen Demokratischen Republik. 1987. Bunden. 281 sid. (1987 259:-)

Kriegelsteiner G. J.Verbreitung und Ökologie 200 ausgewählter Röhren-, Blätter-, Poren-, und Rindenpilze in der BDR. Se Beihefte zur Zeitschrift für Mykolgie 4: 1-270. 1982.

Kriegelsteiner G. J.Verbreitung und Ökologie 250 ausgewählter Blätterpilze in der BDR. Se Beihefte zur Zeitschrift für Mykolgie 6: 161-226. 1985.

Kriegelsteiner G. J.Verbreitung und Ökologie ausgewählter Nichtblätterpilze in der BDR. Se Beihefte zur Zeitschrift für Mykolgie 5: 69-302. 1984.

Krog H., H. Østhagen, T. Tønsberg Lavflora. Norske busk-og bladlav. 1980. 312 sid. Universitetsförlaget.

Krog H., H. Østhagen, T. Tønsberg. Lavflora. Norsk busk-og bladlav.
Supplement in English. 1980. 53 sid. Bestämmningsnycklar. Universitetsforlaget. [LÅ]

Kuyper T. W. A revision of the Genus Inocybe in Europe. I. Subgenus
Inosperma and the smooth-spored species of Subgenus Inocybe. 1986. Häftad. 247 sid. (1987, 310:-)

Kühner R. Le Genre Galera. 1935. Bunden. 240 sid (325:-)

L

Landwehr J. Atlas Nederlandse Levermossen. 1980. 287 sid.
Svartvita teckningar. (157:-) [LÅ]

Lange J. & M. Svampflora. 1964. 239 sid. Färgillustrationer från Flora
Agaricina Danica. Nordisk Rotogravyr, Stockholm. [AC]

Lange, J. & M. Svampflora. 1981. 3:e uppl. 282 sid. Färgillustrationer från Flora Agaricina Danica. Nordstedts, Stockholm. [AC]

Lange M. Danish Hypogeous Macromycetes. 1956. häftad. 84 sidor. (1982, 93:-)

Lange M. & B. Goda matsvampar. 1979. 160 sid. Ca 130 st färgfotografier. Nordstedts, Stockholm. [AC]

Largent D. L. How to identify Mushrooms to Genus 1: Microscopic Features 1973. Häftad. 86 sidor

Largent D. L. & H. D.Thiers. How to identify Mushrooms to Genus 2:
Field Identification of Genera. 1977. Häftad. 32 sid.

Largent D., D. Johnson & R. Watling. How to identify Mushrooms to Genus 3: Microscopic Features. 1977. Häftad. 148 sidor.

Larsen M. J. Tomentelloid Fungi of North America. 1968. häftad. 157 sidor. Larsson K-H (red.) Rödlistade svampar i Sverige. 1997. 548 sid. Artdatabanken. Uppsala.

Le Gal M. Recherches sur les ornamentations sporales des Discomycetes opercules. (Bibl.Mycol.) Reprint 1970. Häftad. ca 225 sid. (1984 135:-)

Lind S. Fungi on stamps. 1970 (?) 11 sid. Format A4. [AC]

Lind S. Fungi on stamps, Checklist. 1971. 3 sid. Format A4. [AC]

Lind S. Philatelic items with fungi connection. 1976. 34 sid. Stencil,
format A4. [AC]

Lindblad M. A. (Bearb. av L. Romell). D:r M. A. Lindblads svampbok.
1901.166 sid. Fyra st färgplanscher (Idun). Iduns Kungl. Hofboktryckeri, Stockholm. [AC]

Linder E. Svampar i naturen. 1979. 22 sid. Teckningar av M. Dahlin.
Studiefrämjandet, Stockholm. [AC]


Lindman C. A. M. Lärobok i botanik. 1904. 152 sid. P. A. Nordstedt & Söners förlag. (20:-)

Lindman C. A. M. Svensk fanerogamflora. 1918. 639 sid. Svartvita teckningar. P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm. (LÅ]

Linkoaho R. & M. Rantala. Svampar och svamprätter. Översättning av R. Hynninen. 1973. 131 sid.Illustrationer i svartvitt. Wahlström & Widstrand, Stockholm. [AC]

Lionni L. Teodor och den talande svampen. 1974. 30 sid. (övers. C.
Tranmark-Kossman)Stora färgillustr. Berghs förlag, Malmö. [AC]

Lundqvist N. Nordic Sordariaceae s. lat. 1972. Häftad. 374 sidor, 63 pl.


Lundqvist N. & O. Persson. Svenska svampnamn. 1987. 88 sid. 2ex.
Svenska Botaniska Föreningen. (30:-) [LÅ]

Lönnegren A. V. Nordisk svampbok med beskrivning öfver Sveriges och norra Europas allmännaste ätliga och giftiga svampar. 2:a uppl. 1895. 72 sid. 64 svampar avbildade i färg. C. A. V. Lundholms förlag, Stockholm. [AC]

Lönnegren A. V. Nordisk svampbok med beskrivning öfver Sveriges och norra Europas allmännaste ätliga och giftiga svampar. 4:e uppl. 1913. 86 sid. 60 svampar avbildade i färg.
C. A. V. Lundholms förlag, Stockholm. [AC]


M

Maas Geesteranus R. A. De fungi van Nederland. De clavarioide fungi, auriscalpiaceae, Clavariaceae, clavulinaceae, Gomphaceae. 1976. 32 sid. Streckteckningar. Wetenschappelijke Mededelingen van der Koninklijke Nederlandse natuurhistorische Vereniging, nr: 136. [LÅ]

Marchand A. Champignons du nord et du midi.
1.1971. 282 sidor, 100 färgbilder.
2.1973. 273 sidor, 100 färgbilder.
3.1974. 276 sidor, 100 färgbilder.
4.1976. 263 sidor, 100 färgbilder.
5.1977. 303 sidor, 100 färgbilder.
6.1980. 291 sidor, 100 färgbilder.
7.1982. 275 sidor, 100 färgbilder. (148:-)
8.1983. 278 sidor, 100 färgbilder. (181:-)
9.1986. 274 sidor, 100 färgbilder.
Samtliga inbundna.

Marr C. D. & D. E. Stuntz. Ramaria of western Washington. (Bibl.Mycol.) 1973. Häftad. 232 sidor.

Martin G. W. Revision of the North Central Tremellales. (Bibl. Mycol.)
Reprint 1969. Häftad. 122 sidor.

Marvig-Rubin A. Kalle Stensopps äventyr. Svampsagor.1943. 117 sid.
A. Bonniers förlag. Stockholm. [AC]


Michel E & Schulz R. Führer für Pilzfreunde. 1927.
Färgteckningar. Verlag von Quelle & Meyer. Leipzig.

Michel E & Schulz R. Führer für Pilzfreunde. 1924.
Färgteckningar. Druck und Verlag von Förfter & Borries. Berlin.

Michael-Henning-Kreisel. Handbuch für Pilzfreunde.
Bd I. 3:e uppl., 1978, 392 sid., 200 färgbilder. (182:-)
2. 3:e uppl., 1986, 448 sid., 289 färgbilder. (1987 325:-)
III. 2:a uppl., 1977, 464 sid., 294 färgbilder. (200:-)
IV. 2:a uppl., 1981, 472 sid., 316 färgbilder. (1981 142:-)
5. 2:a uppl., 1983, 408 sid., 164 färgbilder. (1984 191:-)
6. 2:a uppl., 1988, 310 sid.bestämmningsnyckel och register för alla
tidigare band.

Moser M. Die Röhrlinge und Blätterpilze.(Kleine Kryptogamenflora IIb/2). 1983. 5:e uppl. Bunden. 533 sid. (1983 227:-)

Moser M. Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa: Blätter- und Bauchpilze. 1955. 327 sid. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

Moser M. & W. Jülich. Farbatlas der Basidiomyceten. Färgfoton på svampar (ingen beskrivning). Lieferung: 4. juni 1987, 5. maj 1988, 6. Augusti 1988, 7. December
1989. [LÅ]

Mossberg B.(bild), S. Nilsson / O. Persson (text). Svampar i naturen
1.1977. 128 sid. Svampar avbildade i färg. Wahlström & Widstrand, Stockholm. (30:-) [AC]

Mossberg B.(bild), S. Nilsson / O. Persson (text). Svampar i naturen 2. 1977. 132 sid. Svampar avbildade i färg. Wahlström & Widstrand, Stockholm. (30:-) [AC]


Munk A. Danish Pyrenomycetes. A Preliminary Flora. - Dansk Botanisk Arkiv 17. nr 1. 1957. 491 sid. Teckningar. [Deponerad av Kryptogambotanik]

Mörner C.Th. Om de högre svamparna. 1919. 94 sid. 4 st färgplanscher. Lindblads förlag, Uppsala. [AC]

N

Nannenga-Bremekamp N. E. De Nederlandse Myxomyceten. 2.a uppl. 1979 (består av 1:a uppl, 1974, med rättelser och tillägg). 460 sid. Svartvita teckningar. (364:-)

Nannenga-Bremekamp N. E. De Nederlandse Myxomyceten.2:a tillägget (rättelser och tillägg), 1983. Sid 461-506.

Nannfeldt J. A. The Geoglossaceae of Sweden. -Arkiv för botanik. 30 A. N:o
4. 1942.
67 sid. + 5 pl. (svartvita foton). [NL]


Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm. Korta fakta om svamp. Komplettering till affischserie. 36 sid. Svartvita illustrationer. [AC]

Neuhoff W. Die Gallertpilze Schwedens (Tremellaceae, Dacrymycetaceae, Tulasnellaceae, Auriculariaceae). 1936. 57 sid.+ VIII taf. (svartvita foton). Arkiv för Botanik 28A, n:o 1. [LÅ]

Nitare J. Jordstjärnor i Sverige. 1980. 80 sid. Svartvita teckningar.
Fältbiologerna. [AC]

Noordeloos M. E. Entoloma subgenus Nolanea in the Netherlands. [Persoonia 10 (4)] 1980. Häftad. 107 sidor. (1982, 200:-)

Näslund G. K. Trollsmör och trattkantarell. Svampbok för barn. 1984. 55 sid. Färgfoton av svampar och illustrationer i svartvitt. [AC]

O

O´Donnell K. L. Zygomycetes in culture. 1979. häftad. 257 sidor. (147:-)

Olofsson, D. Tickor i Sverige.

Olson L. W. Allomyces - a different fungus. Opera Botanica 73. 1984. Häftad. 96 sidor.

Orton P. D. & R. Watling. 2. Coprinaceae Part 1: Coprinus. 1979 HMSO. Edinburgh. 149 sid. (159:-). Se British Fungus Flora. [LÅ]

Orton P. D. 4.Pluteaceae: Pluteus & Volvariella. 1986. 99 sid.
Royal Botanic Garden. Edinburgh. (95:-) [LÅ]

PQ

Palm B. D:r Björn Palms Svamp-Katekes. 1916. 22 sid. Svartvita teckningar.Aftonbladets tryckeri, Stockholm. [AC]

Parmasto E. Conspectus Systematis Corticiacearum. 1968. 262 sid. [LÅ]

Parmasto E. The Lachnocladiaceae of the Soviet Union. (På ryska med engelsk sammanfattning). 1970. Häftad. 168 sidor, 105 figurer och kartor.

Pegler D. & B. Spooner. Svampar. De viktigaste ätliga och giftiga svamparna i Sverige och Europa. (övers. och bearbetning Å. Strid). 1979. Karta med 99 arter avbildade i färg. A. Bonniers förlag AB stockholm. (3:-) [AC]

Persson Olle Matsvampar i färg. 1971. 1:a uppl., 1:a tryckningen. 142 sid. Avbildningar i färg och svartvitt (teckningar).

Persson Olle & M. Walfridsson. Matsvampar & svampmat. En guide för svampplockaren i skogen och köket. 1984. 170 sid. Färgillustrationer (B. Mossberg) och teckningar i svartvitt.
AWE/Gebers, Stockholm. [AC]

Persson, O. Kantareller

Persson Ove (Red.) ICA:s svampbok. Odaterad. 61 sid. 52 svampar avbildade i färg.
ICA förlaget, Västerås. [AC]

Persson Ove Våra ätliga svampar. 1932. 1:a uppl. 80 sid. 45 färgfotografier. Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, Stockholm. [AC]


Petersen P. M. The ecology of Danish soil inhabiting Pezizales with
emphasis on edaphic conditions. Opera Botanica 77. 1985. Häftad. 38 sidor.

Phillips R. Mushrooms and other fungi of Great Britain &Europe. 1981. 288 sid. 900 färgfoton. (157:-)

Poelt J. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten.1969. Bunden. 757 sid. (1982 256:-)

R

Ramsbottom J. Mushrooms & Toadstools. 1953. 306 sid. 84 färgfoton, 58 svartvita fotografier. Collins, London. [AC]

Richardson M. J. & R. Watling. Keys to Fungi on Dung. The British
Mycological Society. 1982. 35 sid. Bestämmningsnyckel med svartvita teckningar. (30:-)

Ricken A. Die Blätterpilze (Agaricaceae) Deutschlands und der angränzenden Länder, besonders Oesterreichs und der Schweiz. Reprint 1980 (1915). Bunden, ligger i kapsel.
480 sid, 112 tabeller (färg). (1981 915:-).

Rifai M. A. The Australasian Pezizales in the Herbarium of the Royal
Botanic Gardens Kew. 1968. Häftad. 295 sid. (1985 184:-)

Romagnesi H. Les Russulales ´dEurope et ´dAfrique du Nord. 1967. Bunden. 1001 sid. (989:-)

Ryman S. & I. Holmåsen. Svampar. 1984. 1:a uppl. 717 sid. 1.100 st
färgfotografier Interpublishing, Stockholm. [AC]

Ryvarden & Gilbertson. European Polypores 1993 band I 1994 band II


S

Sandberg H. Sex svampar under en hatt. 1980. Pappslöjd. Esselte Studium, Stockholm. [AC]

Sandblom J. & S. Jansson. Våra matsvampar. Konsten att hitta de rätta och hur man tillreder dem. 1943. 64 sid. 118 svampar avbildade i färg. A-B Lindqvist förlag, Stockholm. [AC]

Schaeffer J. Russula- Monographie. Reprint 1969 efter 1952 års utgåva. Bunden. 299 sid + färgbilder (ihopbundna med text). (1983 854:-)

Schliemann E. R. Svampar. 1982. 37 sid. Färgillustr. Bokfölaget Opal. [AC]


Shuttleworth F. s. & H. S. Zim Ferns, Mosses and Fungi.A Guide to
non-flowering Plants. A little Guide in Colour. 1969. London, New York etc. 160 sid. Färgbilder. [LÅ]

Siesby B. Svampar på 117 sätt. 1976. 74 sid. Nordsteds, Stockholm. [AC]

Silversparre H. Nybörjarens svampbok. Upptagandes de vanligaste av våra svampar.1925 56 sid. Ej illustrerad. Studentföreningen Verdandis småskrifter 298. Albert Bonniers förlag, Stockholm. [AC]

Skottsberg C. (Red) Växternas liv. 1953. 336 sid.Svartvita illustrationer, några få färgbilder. 2:a uppl. 4:e bandet. Förlagshuset Norden, Malmö. [AC]

Smith A. H. & H. D. Thiers. A Contribution toward a Monograph of North American Species of Suillus. 1964. Häftad. 116 sid. 46 plancher.

Smith A. H. North American Species of Mycena. (Bibl Mycol) Reprint 1971. Häftad. XVIII + 521 sid.

Smith A. H. North American Species of Psathyrella. 1972. Häftad. 633 sid. (1983 600:-)

Smith A. H. The Mushroom Hunters Field Guide. 10:e tryckningen. 1977. 263 sid. 188 svampar i svartvitt foto + 88 färgfoton. (165:-) [LÅ]

Smith A. H. & H. D. Thiers The Boletes of Michigan. 1971. Bunden. 417 sid, 157 pl. (1983 217:-9

Smith A. H. & R. Singer. A Monograph of The Genus Galerina Earle. 1964. 384 sid. 20 svartvita foton och svartvita teckningar av mikrodetaljer.

Smitt J. W. Skandinaviens förnämligaste ätliga och giftiga svampar. 1863. 71 sid. Utgifvarens förlag, Stockholm. (1 st plansch fattas) [AC]

Snell W. H. & E. A. Dick. A Glossary of Mycology. 1971. Rev. edition. 181 sid. Harward University Press, Cambridge, USA. Streckteckningar. (168:-) [LÅ]


Soehner E. Die Gattung Hymenogaster. 1962. Häftad. XII +113 sid, 8 Taf. (1982 139:-)

Soop K. Vi Studerar spindelskivlingar. Ett kompendium om Cortinarius. Studiefrämjandet, Söderorts svampförening och Sveriges Mykologiska Förening. 2:a uppl. 1985. 80 sid. (40:-)

Soothill E. & A. Fairhurst. The New Field Guide to Fungi. 1979. 191 sid. 252 färgfoton. (124:-)

Stamets P. Psilocybe Mushrooms amd their Allies. 1978. Häftad. 160 sid. (1983 134:-)

Stein M. Plocka svamp och andra visor. 1969. 17 sid. Carlsen, Stockholm. [AC]

Stelin H. Svampbok. 1932. 89 sid. Svampar avbildade med svartvita
teckningar och foton. Wahlström & Widstrand, Stockholm. [AC]

Stelin H. Svampkarta över Stockholmstrakten. 1933.8 sid. Inledande text. Svartvit karta (Generalstabens) med påtryckta röda ringar. Generalstabens Litografiska anstalt, Stockholm. [LÅ]

Stelin H. Svampbok för alla. 1942.142 sid., 133 svampar avbildade i färg. AB Margentas Bokförlag, Stockholm. (25:-) [AC]

Stelin H. Aftonbladets svampbok. 1950. 88 sid. 7:e uppl. 4 st färgplanscher i kassen. Aftonbladet, Stockholm. [AC]

Stordal J. Lilla svampboken. 60 svampar avbildade i färg. 1977. 127 sid. AWE/Gebers, (19:-) [AC]

Strid Å. Svampstudier med mikroskop. Sveriges Mykologiska Förening. 1983. 82 sid. Illustrationer i svartvitt (foton och teckningar). (40:-)

Strid, Å. Lindblad

Strömbom N. G. Våra vanligaste svenska svampar. 1896. 95 sid. 1 st färgplansch. 14:e uppl. F & G. Beijers bokförlag, Stockholm. [AC]


Stuntz T. E. How to Identify Mushrooms to Genus IV: Keys to Families and Genera. 1977. Häftad. 94 sid.

Suber N. I svampskogen. 1950. 1:a uppl. 208 sid. 32 planscher med
färgfotografier. Även svartvita illustrationer i texten. Rabén & Sjögren, Stockholm. [AC]

Suber N. Champinjonodling. 1952. 95 sid. Ca 10 st svartvita teckningar. LT:s förlag Stockholm. [AC]


Suber N. I svampskogen. Bildserie nr 233. 1960. Stockholm. 14 sid.
(Kommentarer till bildband) AB Europafilm i samarbete med Svenska
Naturskyddsföreningen och Skid-ochFriluftsfrämjandet

Suber N. Vår svampbok. (M:s svampnyckel) 1962. 104 sid. 40 st färgplanscher av Birgitta Nordenskjöld. Svartvita teckningar. Rabén o Sjögren Stockholm. [AC]

Suber N. Plocka rätt svamp. 1969. 142 sid. Färgfotografier. Rabén & Sjögren, Stockholm. [AC]

Suber N. Svamp till fest och vardag. 1974. 109 sid. Rabén & Sjögren,
Stockholm. [AC]

Sundström C. & E. Färga med svamp. 1983. 2:a uppl. 95 sid. Teckningar och färgfotografier. ICA-förlaget, Borås. [AC]


Svampar på frimärken. 1977. 7 sid. Handskrivet koncept. [AC]

Svampguide med läckra recept. 1973. 126 sid.Teckningar av svampar i svartvitt. Williams Förlags AB, Bromma. [AC]

Svampplockarens A och O. Svampkartor. Odaterad. En karta med
förväxlingssvampar. Ej komplett. A.-B. Aristospel. [AC]


Svamprätter. Ingår i serien Receptskatten, sammanställd av ICA provkök. 2:a uppl. 1985. 64 sid. ICA förlaget AB, Västerås. [AC]

Svrcek M., J. Kubicka, J. & M. Erhart Tidens svampguide. (Översättning Irene Mårdh, fackgranskning Carl-Fredrik Lundevall.) 1981. 296 sid. 448 svampar avbildade med färgfoton. Tidens förlag, Stockholm. (59:-) [AC]

Swartz-Malmberg G. & T. Holme (red.) Mikrobiologi för
laboratorieassistentelever. 2:a uppl. 1969. 339 sid. Almqvist & Wiksell, Stockholm.

T

"Titta en Karl Johan!" 1939. 30 sid. 52 svampar avbildade i
färg.Margarinfabrikernas Försäljnings Aktiebolag. [AC]


Tollin S. De godaste svamparna. 1981. 32 sid. Rikt illustr. med färgfoton. Interpublishing, Stockholm. [AC]

Torkelsen A.-E. Gelésopper. 1972. Bunden. 102 sid. (1981 142:-)

U

Ursing B. Svenska växter i ord och bild. Kryptogamer. 31:a - 42:a tusendet. 1962. 530 sid. Mossor, lavar, svampar och alger avbildade i färg. Nordisk Rotogravyr. (36:-) [AC]

W

Watling R. How to identify Mushrooms to genus V: Cultural and Developmental Features. Tryckår ?. Häftad. 139 sid, 15 pl. (92:-)

Watling R. 3. Bolbitiaceae: Agrocybe, Bolbitius & Conocybe. 139 sid.
HMSO. Edinburgh. (109:-). Se British Fungus Flora. [LÅ]

Watling R. 1. Boletaceae: Gomphidiaceae: Paxillaceae. 1970.
HMSO. Edinburgh. 125 sid. (77:-). Se British Fungus Flora. [LÅ]

Watling R. Identification of the Larger Fungi. 1973. Häftad. 281 sid. (45:-)

Watling R. & N. M. Gregory. 5. Strophariaceae & Coprinaceae pp. 1987. 99 sid. Royal Botanic Garden. (95:-). Se British Fungus Flora. [LÅ]

Wilkinson J. & Buczacki. Svampar. 1982. 237 sid. Akvareller. Nordstedt, Stockholm. [AC]

XYZ

Zeitlmayr L. Knaurs Pilzbuch. 1955. 224 sid. 70 färgteckningar. Droemer Knaur.

Zycha H., R. Siepman, G. Linneman. Mucorales.1969. Bunden. 355 sid. (1983 425:-)

ÅÄÖ

SKRIFTER:

Rödlistade växter i Sverige. 1995. 271 sid. Artdatabanken. Uppsala.

Agarica.
Mykologisk tidskrift. Fredrikstad soppförening.
4:e årg., nr: 8 juli 1983. 340 sid. [LÅ]
5:e årg., nr: 10 aug 1984. 319 sid. [LÅ]
6:e årg., nr: 12 aug 1985. 453 sid. [LÅ]
7:e årg., nr: 14 aug 1986. 222 sid. [LÅ]
8:e årg., nr: 16 dec 1987. 92 sid. [LÅ]
9:e årg., nr: 17 jun 1988. 125 sid. [LÅ]
9:e årg., nr: 18 dec 1988. 116 sid. [LÅ]

Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas. III. 1987. Festschrift zum 50. Geburtstag von German J. Kriegelsteiner am 8. September
1987. Häftad. 512 sid. Ett 60-tal uppsatser. (1988 297:-)

Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie. Häftad.
4: 1-270. 1982. Innehållande:
a) Verbreitung und Ökologie 200 ausgewählter Röhren-, Blätter-, Poren- und Rinden Pilze in der BDR. +Beitrag (s. 39-56) von H. Clémencon: Kompendium der Blätterpilze: Camarophyllus.

5: 1-302, 1984. Innehållande:
a) Clémencon H.: Kompendium der Blätterpilze: Clitocybe (s. 1-68)
b) Kriegelsteiner G. J.: Verbreitung und Ökologie 250 ausgewählter
Blätterpilze in der BDR (s. 69-302)

6. 1-226. 1985. Innehållande:
a) Baral H. O. & G. J. Kriegelsteiner: Inoperculate Discomyzeten (s. 1-160).
b) Kriegelsteiner g. J.: Verbreitung und Ökologie ausgewählter
Nichtblätterpilze in der BDR. (s. 161-226)

Blekksoppen.
Medlemsblad for Norsk Soppforening. Ca 30 sid. per nummer.
10:e årg. nr: 30. Febr. 1983., 11:e årg. nr: 31. Maj. 1983., 12:e årg. nr: 32. Jan. 1984.,[LÅ]
12:e årg. nr: 33. Maj. 1984.,12:e årg. nr: 34. Aug. 1984.,13:e årg. nr: 35. Apr. 1985.[LÅ]
13:e årg. nr: 36. Jun. 1985.,13:e årg. nr: 37. Aug. 1985. [LÅ]

Göteborgs Svampklubb. Årsskrift. Se Windahlia.

Helvella.
Tönsberg Soppforenings Tidsskrift. Tönsberg Soppforening, Tönsberg.
Årg. 1., nr:1. 1982. 64 sid. [LÅ]
Årg. 2., nr:2. 1983. 44 sid. [LÅ]

Jordstjärnan.
Medlemsskrift för Sveriges Mykologiska förening.
Under 1981 och 1982 kallades tidskriften för medlemsblad.
1:a årg. nr:1. maj 1980. 40 sid. Medlemsblad, Östhammar.[LÅ]
1:a årg. nr:2. nov 1980. 44 sid. Medlemsblad, Borensberg.[LÅ]
2:a årg. nr:1. maj 1981. 44 sid. Medlemsblad, Borensberg.[LÅ]
2:a årg. nr:2. nov 1981. 44 sid. Medlemsblad, Sundsvall.[LÅ]
3:e årg. nr:1. maj 1982. 76 sid. Jordstjärnan, Sundsvall.[LÅ]
3:e årg. nr:2. dec 1982. 48 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
4:e årg. nr:1. maj 1983. 76 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
4:e årg. nr:2. dec 1983. 48 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
5:e årg. nr:1. mar 1984. 56 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
5:e årg. nr:2. jun 1984. 64 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
5:e årg. nr:3. dec 1984. 84 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
6:e årg. nr:1. mar 1985. 84 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
6:e årg. nr:2. jun 1985. 68 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
6:e årg. nr:3. dec 1985. 84 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
7:e årg. nr:1. mar 1986. 68 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
7:e årg. nr:2. aug 1986. 76 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
7:e årg. nr:3. dec 1986. 64 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
8:e årg. nr:1. mar 1987. 84 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
8:e årg. nr:2. aug 1987. 88 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
8:e årg. nr:3. dec 1987. 88 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
9:e årg. nr:1. mar 1988. 88 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
9:e årg. nr:2. 1988. 88 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
9:e årg. nr:3. dec 1988. 64 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
10:e årg. nr:1. mar 1989. 92 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
10:e årg. nr:2. jun 1989. 88 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]
10:e årg. nr:3. dec 1989. 96 sid. Jordstjärnan,. Borensberg.[LÅ]


Medlemsblad. Sveriges Mykologiska förening. Se Jordstjärnan.

Windahlia.
Journal of Mycology. Göteborgs Svampklubb. Årsskrift.
1975-76. Göteborgs Svampklubb. Årsskrift. 71+X sid. [LÅ]
1977-78. Göteborgs Svampklubb. Årsskrift. November 1978. 73 sid. [LÅ]
1981. Göteborgs Svampklubb. Årsskrift. Maj 1982. 135 sid. [LÅ]
Årg. 12-13. Windahlia. Sep. 1983. Fungiflora, Oslo. 102 + VII sid. [LÅ]
Årg. 14. Windahlia. Okt. 1984. Fungiflora, Oslo. 94 sid. [LÅ]
Årg. 15. Windahlia. Febr. 1986. Fungiflora, Oslo. 85 sid. (61:-) [LÅ]
Årg. 16. Windahlia. A Festschrift in honour of John Eriksson. Dec 1986. Fungiflora, 167 sid. (75:-) [LÅ]
Årg. 17. Windahlia. Dec 1987. Fungiflora, 85 sid. [LÅ]

Svampe.

Foreningen til Svampekundskapens Fremme.
1-2 1980, 3-4 1981, 5-6 1982, 7-8 1983, 9-10 1984, 11-12 1985, [LÅ]
13-14 1986, 15-16 1987, 17-18 1988, 19-20 1989. [LÅ]
 Aktuellt 
Välkomna till en gott nytt svampår med spännande föredrag önskar Stockholms svampvänner.


Läs om
barn som svampletare.
Vi välkomnar gärna barnfamiljer i vår förening!

Mer om föreningen finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift


Stockholms svampvänner stödjer uppropet Skydda Sveriges Gammelskog.

© 2018 Stockholms Svampvänner. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]