Aktiviteter

· Mykologiveckan 2013
· Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
Aktuellt
· Vårprogrammet 2018
· Svampresor
· Svamputställningar

Kontakt

· Bli medlem
· Styrelsen

Övrigt

· Artiklar om Stockholms svampvänner
· Omvärderade svampar
· SSV Bibliotek
· Länkar

Aktuellt
Stockholms svampvänner kommer att stå som värd för 2013 års mykologivecka, en årlig aktivitet som drivs av Sveriges Mykologiska Förening. Landets mykologer, såväl amatörer som från akademier, kommer att samlas och utföra inventeringar i stockholmsområdet. Även utländska gäster kommer att delta. Förhoppningen är att få en djupare kunskap om vilka arter som finns i länet och att skogsområden med höga mykologiska kvaliteter identifieras och skyddas från framtida exploatering.

Artdatabankens databas Artportalen kommer att användas för inrapportering av fynduppgifter under mykologiveckan. Rapportsystemet för växter och svampar.
Vi brukar även rapportera våra fynd från föreningens exkursioner till Artdatabanken.

En av de angelägna uppgifter som vår förening är engagerade i är att medvetandegöra de unika naturområden som finns i Stockholmsområdet. Ekoparken eller nationalstadsparken skapades för att skydda området mot allför hårt exploateringstryck. Detta ekosystem är extra sårbart på grund av sin närhet till huvudstaden. Ekoparkens ekosystem är viktigt att bevara inte bara på grund av att vara ett rekreationsområde för stressade stockholmare, utan området tjänstgör också som luft och vattenrenare, bullerdämpare och koldioxidabsorberare, och är hemvist för ett stort antal sällsynta växter djur och svampar.

Vill du bidra till att spara skog samt hjälpa till att öka den biologiska mångfalden följer här några rekommenderade länkar:

Rädda svensk gammelskog genom att besöka ettklickforskogen. Stockholms svampvänner stödjer uppropet skydda Sveriges gammelskog.

Plantera träd i tropikerna:
barnens-regnskog.
Vi-skogen. Aktuellt 
Välkomna till en gott nytt svampår med spännande föredrag önskar Stockholms svampvänner.


Läs om
barn som svampletare.
Vi välkomnar gärna barnfamiljer i vår förening!

Mer om föreningen finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift


Stockholms svampvänner stödjer uppropet Skydda Sveriges Gammelskog.

© 2018 Stockholms Svampvänner. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]