Aktiviteter

· Mykologiveckan 2013
Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
· Aktuellt
· Vårprogrammet 2018
· Svampresor
· Svamputställningar

Kontakt

· Bli medlem
· Styrelsen

Övrigt

· Artiklar om Stockholms svampvänner
· Omvärderade svampar
· SSV Bibliotek
· Länkar

Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
Hot och möjligheter för Stockholms gröna kilar.

Det är förmodligen ingen slump att ett flertal artiklar nyligen skrivits i Svenska Dagbladet och DN om konflikter mellan exploatering och naturvård i Stockholm. Svenska Dagbladet fortsätter att bevaka detta i en ny artikelserie: SvD granskar Europas miljöhuvudstad. Befolkningsökningen i länet gör att flera känsliga grönområden riskerar att exploateras.

I Sveriges glesbygd finns idag övervägande produktionsskog. Bara spillror av gammelskog finns kvar. Här kan skogsbolagen härja tämligen fritt. Opinionen är svag eftersom befolkningsunderlaget är litet.

I storstadsområden finns tätortsnära skogsområden som definieras av att de ligger i närheten av ett större samhälle. Det stora hotet mot tätortsnära skogar är inte kalavverkning utan exploatering. I Stockholm pågår för närvarande en exploateringsvåg för att tillgodose en växande befolkning. Stockholm med dess gröna kilar är särskilt känsliga eftersom vägbyggen och annan exploatering riskerar att skära av spridningsvägar så att grönområdena blir antingen segregerade eller isolerade. Kortsiktigt politiskt tänkande riskerar att för all framtid slå sönder en unik grönstruktur i form av de gröna kilar som finns runt om Stockholm. En artikel om vilken biologisk mångfald som kan finnas i tätortsnära skogar vad gäller svampar finns bifogad längst ner på sidan.

Hoppet står till att invånarna i Stockholms omnejd reagerar på exploateringen. Nyligen genomförde Idrottsförvaltningen en undersökning där 600 slumpvis utvalda stockholmare ville att man skulle satsa på i perioden 2009-2013. På första plats kom att man skulle satsa på friluftsområden. Först på sjätte plats kom fotbollsplaner. Det visar att friluftsområden är viktigt för invånarna i Stockholm.

Det krävs framsynta och modiga politiker som vågar stå emot betongivrarna. Ett historiskt exempel är Tyresta nationalpark som flera gånger varit på väg att exploateras, men tack vare kloka politiker och naturvårdare har området bevarats till kommande generatioer – ett unikt urskogsområde i Stockholms omedelbara närhet.

Vill vi ha kvar våra svampställen, motionsspår och badplatser? Vill vi även i framtiden kunna rasta hunden i skogsmiljö i närheten av var vi bor? Det börjar bli dags att bearbeta de lokala politikerna. Tyvärr brukar argument om biologisk mångfald inte väga särskilt tungt. Bättre kanske är de särskilda värden som kan uppnås i tätortsnära skogar för ett stort antal röstberättigade medborgare: motion, rekreation, rehabilitering, utbildning för skolelever och dagisbarn, filtrering av partikel och avgasmättad luft.

Vår förening kan bidra genom att fortsätta våra svamputflykter så att fina naturområden uppmärksammas. Vi kommer förstås också fortsätta våra inventeringsarbeten och rapportera in uppgifter till Artportalen.

Mattias Andersson
Ordförande, Stockholms svampvänner


Bifogade filer
Exempel på biologisk mångfald av svampar i tätortsnära skogar (pdf 32 KB)
 Aktuellt 
Välkomna till en gott nytt svampår med spännande föredrag önskar Stockholms svampvänner.


Läs om
barn som svampletare.
Vi välkomnar gärna barnfamiljer i vår förening!

Mer om föreningen finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift


Stockholms svampvänner stödjer uppropet Skydda Sveriges Gammelskog.

© 2018 Stockholms Svampvänner. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]