Aktiviteter

· Mykologiveckan 2013
· Naturvården i Stockholm - ordföranden anser
· Aktuellt
· Vårprogrammet 2018
· Svampresor
Svamputställningar

Kontakt

· Bli medlem
· Styrelsen

Övrigt

· Artiklar om Stockholms svampvänner
· Omvärderade svampar
· SSV Bibliotek
· Länkar

Svamputställningar
Från svamputställning på Rosendal 2011
Från svamputställning på Rosendal 2011 
Vi är glada över att återuppta samarbetet med Naturhistoriska Riksmuseet. På Svampens dag ordnas svampvandringar från Naturhistoriska Riksmuseet, föranmälan krävs. Vi kommer att bidra med svamptips och examinationshjälp. Ta gärna med egna svampar för artbestämning av våra experter!

En av föreningens huvuduppgifter är att utbilda stockholmarna i svampkunskap. Ett väldigt bra sätt att lära sig svamp är att besöka en svamputställning. Där finns möjlighet att studera dubbelgångare sida vid sida under kunnig ledning. Man får också en överblick över den fantastiska mångfalden bland svamparna.

Stockholms svampvänner ordnar varje höst en svamputställning. Vi har samarbetat med Naturhistoriska Riksmuseet och Rosendals trädgård. Vår svamputställning består av en systematisk utställning, en pedagogisk avdelning och en disk där besökarna kan visa egna svampfynd. De artbestäms av våra kunniga svampvänner.

Från det goda svampåret 2008 rapporterades om utställningen i flera tidningar: Full fart i skogen på svampens dag.

Svampvänner fick hjälp att hitta delikatesserna.

På svamputställningen 2009 kommer vi för första gången att följa nomenklaturen enligt den nya svampboken Funga Nordica, som har de modernaste latinska namnen. En del släkten har fått nya namn och några arter har bytt släkte. En liten lathund finns nedan med några av de förändringar som vi kan förvänta oss för de arter vi brukar få in till utställningen. Hämta filen Namnskick enligt Funga Nordica nedan.

Historiken från de senaste 30 årens svamputställningar i Stockholm finns beskrivna i en artikel i Svensk Mykologisk tidskrift Svamputställningar i Stockholm under 30 års tid.
En rådatafil finns också bifogad nedan med dokumenterade artlistor från 16 års svamputställningar under 30 års tid som vi har genomfört i Stockholm.


Bifogade filer
Äntligen Höst, artikel i Utflykter & Äventyr (pdf 32 KB)
omvärderade svampar (ppt 32 KB)
Namnskick enligt Funga Nordica (xls 24 KB)
Artlista från svamputställningar (pdf 32 KB)

Länkade sidor
Märkvärdig sopp i Drottningholmsparken
 Aktuellt 
Välkomna till en gott nytt svampår med spännande föredrag önskar Stockholms svampvänner.


Läs om
barn som svampletare.
Vi välkomnar gärna barnfamiljer i vår förening!

Mer om föreningen finns att läsa i en artikel i Svensk Mykologisk Tidskrift


Stockholms svampvänner stödjer uppropet Skydda Sveriges Gammelskog.

Ett ovanligt fynd inkom till Stockholms svampvänners utställning på Naturhistoriska riksmuséet 2001. En parasitsvamp, <i>Entoloma pseudoparasiticum</i>, som växer på olika kantarellarter, här gul kantarell, <i>Cantharellus cibarius</i>. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Ett ovanligt fynd inkom till Stockholms svampvänners utställning på Naturhistoriska riksmuséet 2001. En parasitsvamp, Entoloma pseudoparasiticum, som växer på olika kantarellarter, här gul kantarell, Cantharellus cibarius.

Titta in i den lilla svampvärlden. Med en stereolupp kan små detaljer studeras. Från Riksmuséets svamputställning 2007. Foto: Mattias Andersson
Foto: Mattias Andersson
Titta in i den lilla svampvärlden. Med en stereolupp kan små detaljer studeras. Från Riksmuséets svamputställning 2007.

Från svamputställningen på Rosendal 2011
Från svamputställningen på Rosendal 2011

© 2018 Stockholms Svampvänner. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. [ Ändra ]